אישים ישראליים עם שורשים צ'כוסלובקים – כתבה במגזין צ'כי

כתבה על ישראלים מוכרים שהם בעלי שורשים צ'כוסלובקיים