כתבה על ישראלים מוכרים שהם בעלי שורשים צ'כוסלובקיים